Wat is geluk?

Wat is geluk? En kan geluk verklaard worden vanuit de sociale psychologie? Even denken.

Wat mij betreft, is het grote probleem dat mensen verdeeld zijn tegenover de groepen die ze maken.


Ze weten niet: “zijn we beter af in een groep, of zijn we beter individueel af, op ons eentje?” Psychologie gaat ervan uit dat ongelukkig zijn niet voorkomt uit de natuur, met het fysieke ongeluk kan de mens zich niet verzoenen.

Wel ongelukkig kan men worden door groepen die je niet bevredigen, als ze bijvoorbeeld niet geven niet wat je ervan verwacht.

Als je wilt deel uitmaken van een groep (een koppel is bijvoorbeeld ook al een groep) dan moet je toegevingen doen.

Neem dat maar van mij aan!

Die verdeeldheid van de mens tegenover een groep heeft twee gevolgen.

 1. Ontstaan van rancune en cynisme.


  Dit wel zeggen “eigen klein pleziertje gaat altijd voor” Wil een mens een groep vormen, dan moet hij ermee leven dat hij nooit terug krijgt wat je in de groep steekt.

    Vb:  een moeder is de ganse avond bezig met het klaarmaken van een maaltijd voor haar gezin.

  Ze is trots op het resultaat, en wacht nieuwsgierig af op de reacties van haar man en kinderen.

  Die zetten zich aan tafel, eten alles op, en zonder een opmerking te maken verlaten ze de tafel om hetgeen ze mee bezig waren weer te hervatten.

  De moeder, die zoveel inspanningen leverde voor die maaltijd, is er het hart van in.

  Niemand geeft haar wat erkenning, zelfs niet een compliment voor al haar werk.

  Ze is ongelukkig en zo ontstaan rancune en cynisme.

Wil je de mens begrijpen, dan moet je aanvaarden dat de mens gewoon zo is.

Wil je gelukkig zijn moet je moet ermee leven dat je nooit terug krijgt wat je in de groep steekt.

Dit kan je nog toepassen in oneindig veel andere situaties.

 1. Ontstaan van een utopie

Wanneer mensen te veel geconfronteerd worden met ongeluk, en zo ongelukkig  zijn, proberen ze wel eens een utopie te realiseren.

Een utopie is een plaats die nergens gelegen is, iets wat niet bestaat.

  Een utopie bestaan vanuit onvrede met de maatschappij

 • Wetenschappelijke utopie: utilitarisme

     “Er is een instantie die weet wat het grootste geluk is voor het grootste aantal, en dit ook wil”
     vb: mensen geloven blindelings in wetenschap.

Wetenschap zegt: “doe dit en je zal gelukkig zijn.

Mensen geloven dit blindelings.

“Wetenschap bezorgt ons grootste geluk voor grootste aantal”

 • Religieuze utopie:

     “ Er is een leider die werd aangeraakt door de hand van God.

Hij is een plaatsvervanger van God op aarde.

” vb: mensen vluchten naar sektes, om daar het geluk te vinden wat ze voorheen niet hadden.

Zo, tot zover mijn mijmering omtrent geluk!